Level 7 Level 9
Level 8

9. Hafta (Yıldırım ve Yıldırımdan Koruma)


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bulut içerisindeki yük ayrışımı ........... adı verilen buz parçacıkları ile gerçekleşir.
hidrometeor
Genellikle küçük parçacıklar ....... ve büyük parçacıklar .............. yüklenir.
pozitif / negatif
Hareket yönü ve kutbiyeti bakımından yıldırımlar
4 sınıfa ayrılabilirler.
Hareket yönü ve kutbiyeti bakımından yıldırımlar
Aşağı yönlü negatif (%90)
Hareket yönü ve kutbiyeti bakımından yıldırımlar
Aşağı yönlü pozitif
Hareket yönü ve kutbiyeti bakımından yıldırımlar
Yukarı yönlü negatif
Hareket yönü ve kutbiyeti bakımından yıldırımlar
Yukarı yönlü pozitif
Oluştukları yer bakımından yıldırımlar
4 sınıfa ayrılabilir.
Oluştukları yer bakımından yıldırımlar
Bulutla yer arasında
Oluştukları yer bakımından yıldırımlar
Bulutla bulut arasında (şimşek)
Oluştukları yer bakımından yıldırımlar
Bulut içerisinde (en çok)
Oluştukları yer bakımından yıldırımlar
Bulutla hava arasında (bulut üstü)
Yıldırımın Etkileri
Isıl etki, Termodinamik etki Elektromanyetik Etki, Akustik Etki,Görsel Etki, Elektrokimyasal Etki, Canlılar üzerindeki etki
Isıl etki
Yıldırım darbesinin vurması sonucu ortaya çıkan ısı sonucu oluşacak yangın, erime vs. olaylardır.
Termodinamik etki
Yıldırım darbesinin vurması sonucu oluşan şekil değişikliği deformasyon
Elektromanyetik Etki
Temel olarak gerilimin yükselmesine bağlı olarak elektromanyetik girişim
Akustik Etki
Gök gürültüsü
Görsel Etki
Işık
Elektrokimyasal Etk
Ozon, NO v.b. gazlar açığa çıkar.
Canlılar üzerindeki etki
Yanıklar, kas problemleri, kalp ve solunum problemleri.
Yıldırımdan koruma sistemleri
Pasif koruma ve aktif koruma olarak 2'ye ayrılır.
Pasif koruma
Faraday Kafesi
Pasif koruma
Franklin Çubuğu (Yakalama Ucu)
Aktif Koruma
Paratoner
Paratonerler
Piezoelektrik Paratoner Sistemleri
Paratonerler
Elektrostatik Paratoner Sistemleri
Piezoelektrik paratonerler (tanım)
içerisinde piezoelektrik malzeme bulundururlar. Rüzgârla birlikte paratonerin salınımına bağlı olarak piezoelektrik malzeme üzerinde bir gerilim indüklenir. Buna bağlı olarak paratoner ucunda küçük deşarjlar meydana gelir ve böylece yıldırım için iletken bir yol oluşur.
Elektrostatik paratonerler (tanım)
temel olarak havanın yük değişimine bağlı olarak darbe gerilimi üretirler ve yıldırım için iletken yol hazırlarlar.