Level 8 Level 10
Level 9

10. Hafta (Kesiciler)


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ark söndürme yöntemlerine göre kesiciler;
Yağlı Kesiciler (Kurmalı Kesiciler)
Ark söndürme yöntemlerine göre kesiciler;
Havalı Kesiciler
Yağlı kesici türleri
Tam yağlı kesici: Hantal, yağ tüketimi fazla, günümüzde kullanılmıyor.
Yağlı kesici türleri
Az yağlı kesici: Tam yağlı kesicinin geliştirilmiş halidir, ucuz ve montajı kolaydır.
Havalı kesiciler (tanım)
çalışma prensibi olarak, açma kapama sırasında meydana gelen ark, basınçlı hava yardımıyla bir periyottan daha az bir süre içerisinde sönümlendirilir.
Havalı kesiciler (tanım)
Kesicinin açılması anında kontaklar arasına basınçlı kuru hava püskürtülür. Arkı meydana getiren iyonlaşmış hava uzaklaştırılarak ark sönümlendirilir.
Havalı kesiciler (tanım)
Pahalıdır
Havalı kesiciler (tanım)
Basınçlı havanın temini için kompresöre, depolanması ve dağıtımı için hava tankı ve boru tesisatına ihtiyaç duyarlar. Yapıları basittir.
Ark söndürme yöntemlerine göre kesiciler;
Gazlı Kesiciler (SF6 sülfür hekzaflorür)
Gazlı Kesiciler (tanım)
Sabit basınçtaki SF6 gazı hareketli kontaklar üzerinde bulunan piston yardımı ile sıkıştırılarak arkın üzerine püskürtülür ve ark koparılır. SF6 gazının yalıtım özelliklerinden dolayı kontaklar arasındaki mesafe çok küçüktür. Bu nedenle kompakt yapılıdırlar.
Gazlı kesicilerin avantajları
SF6 zehirsizdir.
Gazlı kesicilerin avantajları
İçerisinde az miktarda gaz içerir.
Gazlı kesicilerin avantajları
Gaz özelliğini zamanla yitirmez.
Gazlı kesicilerin avantajları
Uzun aralıklı bakım periyoduna sahiptir.
Ark söndürme yöntemlerine göre kesiciler;
Vakumlu Kesiciler
Vakumlu Kesiciler (tanım)
Kontaklar havası boşaltılmış vakum ünitesinin içerisinde bulunur. Açma sırasında bir metal buharı arkı oluşur. Metal buharı ark sönünceye kadar devam eder. Arkın sönümlenmesi ile metal gazı kontaklara geri döner bu nedenle kontak aşınması yaşanmaz. Vakum tüpündeki yalıtımın iyi olması sebebiyle 2. bir ark başlamaz.
Vakumlu kesicilerin özellikleri
Mekanik açıdan dayanımları yüksektir.
Vakumlu kesicilerin özellikleri
Uzun ömürlüdürler. Az bakım gerektirirler.
Vakumlu kesicilerin özellikleri
İlk maliyetleri pahalıdır. İleri teknoloji gerektirirler.