Level 2

8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beroep waarbij iemand in een kleine werkplaats producten maakt of bewerkt met zijn handen en gereedschap
ambacht
als het ergens goed mee gaat, bijvoorbeeld de economie
bloei
plaats waar mensen handelen in producten
markt
oogst die een boer niet zelf nodig heeft
landbouwoverschot
samenleving waarin de meeste mensen leven van de landbouw, terwijl een minderheid van de bevolking in steden leeft van ambachten en handel
landbouwstedelijke samenleving
kopen en verkopen van producten door deze tegen elkaar te ruilen
ruilhandel
je richten op een bepaald beroep
specialiseren
als er veel rijkdom is
welvaart