Level 1 Level 3

18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
persoon die werkt voor een regering
ambtenaar
betalen van goederen of geld aan de regering
belasting
uitbreiding van grondgebied van een staat
expansie
bestuur, regering
heerschappij
tekst gegraveerd in een steen of metaal
inscriptie
landbouw met kunstmatige bevloeiing
irrigatielandbouw
hoogste bestuurder van een staat
koning
rijk met een koning
koningkrijk
iemand die in een oorlog door de vijand is gevangen
krijgsgevangene
gebied onder een regering
rijk
persoon waarover een vorst regeert
onderdaan
alles wat te maken heeft met het besturen van een land
politiek
godsdienstige leider
priester
bestuur van een land of gebied
regering
gebied onder een regering
staat
gebouw waar een god wordt vereerd
tempel
grote groep mensen, zoals de bewoners van een staat
volk
hoogste bestuurder van een staat
vorst