Level 2
Level 1

Level 1


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
açgözlülük
tamah
barışma, uzlaşma
müsalaha
antlaşmak
muahede akd olmak
şavaş ilanı
ilan-ı harp
kibar, nazik
zarif
üzülmek
teessüf etmek
kuvvetli
kavi
üzülmek
meyus olmak
zayıflık
zaaf
süslü
müzeyyen
ses
avaze
kabiliyetli
kâbil
şeçme
intihab
kartal
karakuş
yüksek cins
cins-i âlâ
eşek yavrusu
eşekzâde
kaba
sakil
örnek alınacak söz
mesel
atasözü
darb-ı mesel
eğitim
terbiye
konu
kaziye
yüce
âli
yumuşaklık
mülayemet
akıllı
âkil
olgun
kâmil
yemek, yiyecek
taam
gerçi
vakıa
akıllıca
âkilane
davranışlar
muamelat
kural
fehva
teşvik konusu
kaziyane-i teşvik
yaltaklanma
temelluk
dalkavukluk
tabasbus
uygun, münasip
seza
hak edilmiş ceza
ceza-yı seza
düşünceler
efkâr
belli olan, vaad edilen
mahud