Level 2 Level 4
Level 3

Level 3


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tabiî düşman
düşman-ı tabiî
çimenlik
çemenzar
davranışlar
fiiliyat
kabul edilemez özür
özr-i gayr-ı makbul
daha sonra
badehu
birazcık
cüz'ice
pis
habîs
gücün tamamı
tamamî-i iktidar
kurtuluş
halâs
kabul edilebilir özür
özr-i makbul
açık, belli
der-kâr
yan, köşe
cihet
alaycı
müstehziyane
haydut
şaki
toplum
cemiyet-i beşeriye
ayaklanmak
kıyam eylemek
zenginlik
gınâ
âdeta
nev'umma
alay
istihza
kuvvetlendiren, destekleyen
müeyyid
kalp zenginliği
gına-yı kalb
azla yetinebilme zenginliği
devlet-ı kanaat
saflık, berraklık
safa
safa yeri
câ-yı safa
yetinme köşesi
kûşe-i feragat
kibirlenme
tekebbür
iri
cesim
taze, yeni, genç
ter ü taze
rüzgar
nesim
tevazu boynu
gerden-i tevazu
çaresizlik
meskenet
irilik
cesamet
büyüklük
azamet
büyük
azim
tembellerin tesellisi
tesell-i miskinan
yücelik ve mutluluk
izz ü saadet
talihsizlik ekseni
mihver-i idbar
alçakgönüllülük
tevazu