Level 3 Level 5
Level 4

Level 4


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gün, gündüz
ruz
gece
leyâl
mutluluk hayali
hülyâ-yı saâdet
sohbet
hasbihal
ümitlenmek
ümidvâr olmak
bekleyen, gözleyen
muntazır
anlatma, anlatış
takrir
salt
mahz
tam bir ahmaklık
mahz-ı hamakat
teselli sebebi
medâr-ı teselliyet
gibi
misillü
layık, münasip
müstevcib
lüzumlu olmak
istilzam
yardım isteme
istimdad
arkadaş
refik
geliş, gelme
vürud
yardım isteme
istiane
son derece
fevka'l-gaye
çekinme, sakınma
ihtiyat
kin, nefret
buğz
düşmanlık
adavet
düşmanlık ve kin sahipleri
erbâb-ı buğz ve adavet
aldatma
hud'a
ahmaklık
hamakat
dolayı
nâşî
düşünce
efkâr
onaylamak
tasdik
beğenmek
tahsin
tam olarak
kemaliyle
aşırı
müfrit
bilgece
hakîmane
bilgece sözler
kelimat-ı hakîmane
duygulanım
teessür
ortaklık
iştirak
...sız, sahip olmayan
bilâ
ortaksız
bilâ-iştirak
kızgınlık, öfke
hışm
kabalık
huşunet
büyük bir kızgınlık ve sertlikle
kemâl-i hışm ve huşunetle