Level 5 Level 7
Level 6

Level 6


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fertler (halk)
efrad
iyi yönetim
hüsn-i idare
büyük bir itaat ve güvenle
kemal-i itaat ve emniyet
tantana, gösteriş
alayiş
görünüş, gösteriş
nümayiş
söz açmak
bast-ı makal eylemek
hareketler
harekât
işler
ameliyat
halkın idaresi
idare-i cumhur
insanoğlu
benî âdem
hayırlı işler
umur-ı hayriye
mertebeleri aşıp geçme
kat'-ı meratib
hak kazanma
istihkak
haller, durumlar
ahval
tür, cins
benî nev'
öğretmek
talim etmek
öncelik
takaddüm
başkanlık
riyaset
cezalar, eziyetler
ukubat
elde etmek
istihsal
büyük bir zorlukla
kemal-i zahmet ve külfet
olgun insan
insan-ı kâmil
anlayış, zeka
izan
iyi yolda kullanmak
hüsn-i istimal etmek
zararlar, ziyanlar
mazarrat
gelenek
an'ane
dikkat, seziş
basiret
giysi
fistan
sıkı düzen
inzibat
köy
karye
yalan söyleme
tezvir
kötü, ayıplanmış
mezmum
halk
avam
akılsız, budala
ebleh
içerik
muhteva
boyun eyme
riayet
aylar, yıldızlar
akmar