Level 6 Level 8
Level 7

Level 7


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yuvarlak
değirmi
görkem
haşmet
kadınların süs için şaçlarına taktıkları takı
hotoz
akraba
hısım
aşırı güçlü istek
ihtiras
elde etme
istihsal
mezarlık
kabristan
çok beyaz
kâfur
sır saklayan
ketum
tanrı'nın her kişiye uygun gördüğü yaşam
kısmet
taş ve tuğladan yapılmış olan
kagir
kenarları kâgir, üstü kapak taşlarıyla örtülü mezar
lahit
sağlğı bozulan, yaramaz
muzır
herhangi bir kişiye ait mallara, padişah adına el konulması
müsadere
kararsız
mütereddit
teşşekür eden
müteşekkir
uzun süreli
müzmin
birinin payına düşen şey
nasip
hastalık sonrası
nekahet
sağlığı korumak
perhiz
sözünden ve kararlarından dönmeme
sebat
birbirine bağlı ilgili şeylerin oluşturduğu sıra
silsile
uyruklu
tebaa
ayırma
tecrit
güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
terennüm
askerlik ödevini bitirenleri ordudan bırakma
terhis
her şeyi Allah'a bırakma, kadere boyun eğme
tevekkül
benzetme
teşbih
girişim
teşebbüs
monoton, tekdüze
yeknesak
göz alıcılık
revnak
ortaya çıkma
zuhur
çingene
kıpti
göçebelerin konak yeri
oba
biçim, şekil
eşkal
uğurlu
tekin
kurtuluş, selamet
felâh