Level 7
Level 8

Level 8


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ıslah
düzeltme, iyileştirme
istihdam
hizmete almak
buhran
bunalım
rastık
Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
cerahat
yara
handiyse
yakın zamanda
mıhlamak
çakmak, çivilemek
meram
istek, amaç, gaye, maksat
hususiyet
özellik
kaide
kural
temayül
bir tarafa eğilme, eğilim
nizam
düzen
merhale
kavram, evre
mefhum
kavram
umumiyet
genellik
münasebet
bağlantı, sebep
içtimaî
toplumsal
muhtelif
çeşitli
hudut
sınır
menşe
köken
burkan
uygur türklerinin budaya verdikleri ad
mutasavvıf
tasavvuf ile kendini tanrıya adamış
ihtiva
içerme
taksim
bölüştürme
teşekkül
belli bir biçim kazanma
ihtilaf
anlaşmazlıkl
muayyen
belli, belirli
mahdut
sınırlı, az
taassup
bağnazlık
mağrur
gururlu