Level 1 Level 3
Level 2

کلمات و ترکیب های جعلی


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ضرب و جرح
ضرب و شتم - غلط
غیر ذلک
غیر و ذلک - غلط
پیش گفته
فوق الذکر - غلط
خورد
ضربه هایی دریافت کرد - غلط
تسویه حساب
تصفیه حساب - غلط
تفریغ حساب
تفریق حساب ( به معنی فارغ شدن ) - غلط
قوس قزح
قوس و قزح - غلط
گرامی
گرام - غلط
گله گزاری
گلایه - غلط
برجسته ای
او نویسنده مطرحی است - غلط
پرداختن
به گفتگو نشستن - غلط
یارا
یارایی - غلط
ید طولا
ید طولانی - غلط
اثاث
اثاثیه - غلط
حجم ها
احجام - غلط
تصرف کردن
اشغال کردن - غلط
تشیید دوستی
تشدید دوستی (به معنای مستحکم کردن ) - غلط
تفهیم و تفهم
تفهیم و تفاهم - غلط
نفوذ
این فکر در ذهن او رسوخ کرد - غلط
فرار کرد
زندانی متواری شد - غلط
بدگمان
پلیس به او مظنون بود - غلط
نشاندن
به منصه ظهور رساندن - غلط
منجی
او ناجی شرکت بود - غلط
خشک شویی
اوطو شویی - غلط
یاد آوری کردن
تذکر دادن - غلط
رفع
تکمیل نقایص - غلط
روش
رویه علمی - غلط
بدگمان
من به او مشکوک هستم - غلط
آبونه
من این روزنامه را آبونمان هستم - غلط
تشویق نامه
تقدیرنامه - غلط