Level 9 Level 11
Level 10

Extra vocab


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
occur
mieć miejsce/wydarzyć się
congregate
gromadzić się
assassination
zamach
violate
lamać/naruszać/gwalcić
freedom of choice
wolność wyboru
old enough
wystarczająco dorośli
energetic boost
energetyczne wzmocnienie
junkie
ćpun
fine
drobny/delikatny
unspoiled beauty
dziewicze piękno
shrub
krzew/krzak
bay leaves
liście laurowe
crystal clear
krystalicznie czyste
Aegean sea
morze egejskie
ferry
prom
marvelous
cudowny
tavern
tawerna
supper
kolacja
residence
pobyt
counselor
wychowawca (na obozach)
every once in a while
raz na jakiś czas
hitch-hiking
autostop
intrepid
nieustraszony
cocky
zarozumiały
circumstance
okoliczność
hospitable
gościnny
circumstances
okoliczności
organized
zorganizowany
local people
mieszkańcy
local inhabitant
tubylec
native
krajowy/krajowiec
citizen
obywatel
cash injection
zastrzyk gotówki
accustomed
przyzwyczajony do czegoś
become accustomed
przyzwyczaić się
arrange
zorganizować
survey
badanie
make an appointment
umówić się na wizytę (np. u lekarza)
ought
powinien coś zrobić
furthermore
ponadto
likewise
podobnie/tak samo
whereas
natomiast
anxious
niespokojny
cough
kaszleć
defects
defects
idle
bezczynny
further
dalej
farthest
najdalej
accustom yourself to sth/doing sth
przywyczajać się do czegoś
least
najmniej