Level 10 Level 12
Level 11

Reporting verbs


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accuse sb of doing sth
oskarżać
admit doing sth
przyznawać
apologise to sb for doing sth
przepraszać
boast about doing sth
chwalić się
complain about
skarżyć się
confess to doing sth
przyznawać się
deny doing sth
zaprzeczyć
insist on sb's doing sth
nalegać
suggest doing sth
sugerować
warn sb against doing sth
ostrzegać
object to sb's doing sth
sprzeciwiać się/protestować
advise sb to do sth
radzić
agree to do sth
zgadzać się
allow sb to do
pozwalać
ask sb to do sth
pytać/prosić
beg sb to do sth
błagać
claim to do
twierdzić
command sb to do
rozkazać
decide to do sth
zdecydować
demand to do
żądać/domagać się
forbid sb to do
zabraniać
invite sb to do
zapraszać
offer to do sth
oferować
order sb to do sth
kazać
persuade sb to do sth
przekonać/namówić
promise to do sth
obiecywać
recommend sb to do sth
polecać/zalecać
refuse to do sth
odmówić
remind sb to do
przypomnieć
tell sb to do sth
powiedzieć
threaten to do sth
grozić
urge sb to do sth
usilnie namawiać/ponaglać
warn sb not to do sth
ostrzegać
add that
dodać
admit that
przyznać
agree that
zgodzić się
assure sb that
zapewnić
claim that
twierdzić
complain that
skarżyć się
confirm that
potwierdzić
confess that
przyznawać się
decide that
zdecydować
deny that
zaprzeczyć
doubt whether/if
wątpić
estimate that
szacować
explain that
tłumaczyć
inform sb that
informować
point out that
wskazywać
promise sb that
obiecywać
promise that
obiecywać
reply that
odpowiadać
say that
powiedzieć
suggest that sb should do sth
sugerować
tell sb that
powiedzieć
warn sb that
ostrzegać
forgive sb for doing sth
przebaczać
discourage sb from sth
zniechęcić