Level 11
Level 12

Zdania okolicznikowe


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
when
kiedy
while
podczas gdy
whenever
kiedy tylko/ilekroć
after
po/kiedy
before
przed/zanim
till
(t...) do/aż/zanim
until
(u...) do/aż/zanim
as
kiedy
since
odkąd/od czasu kiedy
as soon as
skoro tylko
as long as
tak długo jak
by the time
do czasu
where
gdzie
to where
dokąd
wherever
dokądkolwiek/wszędzie gdzie
so
więc
as a result
w wyniku tego
therefore
zatem/dlatego
consequently
więc
because of
z powodu
owing to
dzięki/w skutek czegoś
due to
spowodowany/z powodu czegoś
on account of
na skutek
as ... as
tak jak
but
ale
although
(a...) chociaż/aczkolwiek
even though
(e...) chociaż/choćby nawet/nawet jeśli
though
(t...) chociaż/bądż co bądz
despite
(d...) mimo/pomimo
in spite of
(i...) mimo/pomimo czegoś
however
jednak/jednakże
nevertheless
niemniej jednak/mimo to
yet
już/jeszcze/a jednak
whereas
natomiast/podczas gdy
as though
jak gdyby
unless
chyba że
in case of
w przypadku