Level 5 Level 7
Level 6

Words with suffixes and prefixes


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
overreaction
zareagować zbyt mocno
postgraduate
podyplomowe
bilingual
dwujęzyczny
predictable
przewidywalny
energetic
energiczny
practical
praktyczny
nervous
nerwowy
bossy
apodyktyczny/despotyczny
talkative
rozmowny
justify
usprawiedliwiać
clarify
wyjaśniać
broaden
poszerzać
trustable
wiarygodny
brightens
rozjaśnić/błyszczeć/rozpogodzić
disloyal
nielojalny
disrespectful
lekceważący
immodest
nieskromny
indecisive
niezdecydowany
unreliable
niepewny/niesłowny
impatient
niecierpliwy
unfamiliar
nieznany
disobey
być nieposłusznym
bilateral
dwustronny