Level 7 Level 9
Level 8

Other forms to nouns


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
construction
budowa (od construct)
length
długość (od long)
width
szerokość (od wide)
height
wysokość (od high)
weight
waga (od weigh)
hatred
nienawiść (od hate)
delivery
dostawa/dostarczanie (od deliver)
shopper
kupujący/klient (od shop)
choice
wybór (od choose)
addition
dodatek (od add)
throughout
wszędzie/cały/poprzez (od through - przysłówek/przyimek)
accusation
oskarżenie (od accuse)
argument
argument (od argue)
product
produkt (od produce)
combination
kombinacja/połączenie (od combine)
courage
odwaga (od courageous)
imagination
wyobraźnia (od imagine)
accuracy
dokładność (od accurate)
concern
troska (od concerted)
nutrition
odżywianie (od nutritional)