Level 8 Level 10
Level 9

Phrasal Verbs (pages 16-18)


106 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
break down
psuć się
break out
wybuchać (np. o wojnie/pożarze)
carry on
kontynułować
come round
odzyskać przytomność/przychodzić (w odwiedziny)
die out
wymrzeć
get by
przetrwać
give in
poddawać się
go down
spadać
go off
włączyć się
go out
gasnąć
go up
wzrastać
grow up
dorastać
hold on
czekać
lie down
kłaść się
make off
uciekać
nod off
przysypiać
pass away
umrzeć
set off
wyruszać
split up
rozstać się
stand out
wyróżniać się
stay in
zostawać w domu
step down
ustępować ze stanowiska
take off
startować (o samolocie)
turn out
okazać się
turn up
pojawiać się
blow (sth) up
wysadzać
bring (sth) about
powodować
bring (sb) up
wychować
call (sth) off
odwoływać
carry (sth) out
przeprowadzać/wykonywać
cover (sth) up
ukryć/zatuszować
figure (sth) out
zrozumieć
get (sth) across
przekazać/wytłumaczyć
give (sth) away
rozdawać/zdradzić (np. sekret)
give (sth) up
rzucić coś/zaprzestać coś robić
hand (sth) in
wręczyć
hand (sth) over
przekazywać
hold (sth) back
powstrzymywać
lay (sb) off
zwolnić (z pracy)
let (sb) down
zawodzić
look (sth) up
sprawdzać
mess (sth) up
psuć
pay (sth) off
spłacać
pick (sb) up
odbierać (ze stacji, szkoły itp.)
put (sth) aside
odkładać pieniądze (na jakiś cel)
put (sth) forward
proponować
put (sth) off
odkładać coś w czasie
put (sth) on
zakładać
put (sth) together
złożyć/zmontować
see (sb) off
odprowadzać
set (sth) up
zakładać (np. biznes)
sort (sth) out
rozwiązać (np. problem)
switch/turn (sth) off
wyłączać
switch/turn (sth) on
włączać
take (sth) apart
rozłożyć/rozbierać na części
take (sth) in
pojąć/przyswajać
take (sth) off
zdejmować
take (sb) on
zatrudniać
take (sth) over
przejmować
take (sth) up
zająć się czymś/zainteresować się czymś
try (sth) on
przymierzać
turn (sb/sth) down
odrzucać
work (sth) out
obmyśleć/opracowywać
break into sth
włamać się
bump into sb
wpaść na kogoś/spotkać przypadkiem
call for sth
prosić o coś/domagać się
come across sth
natknąć się na
come into sth
dostać w spadku
deal with sth
zajmować się
do without sth
odbywać się (bez czegoś)
fall for sb
zakochać się w kimś
find out sth (about sth/sb)
dowiadywać się czegoś
hold up sth
napadać
live off sth
żyć z czegoś
look after sb/sth
opiekować się
look for sb/sth
szukać
look into sth
badać coś
pick on sb
czepiać się
run into sb
spotkać (przypadkiem)
see to sth
dopilnować
take after sb
być podobnym do
take to sb/sth
polubić
break out of sth
uciec (z więzienia)
catch up on sth
nadrabiać zalegości w
come down with sth
zachorować na
come in for sth
spotkać się z (np. krytyką)
come up with sth
wymyślić/znaleźć
cut down on sth
ograniczyć
drop out of sth
rzucić (np. szkolę)
fall behind with sth
mieć zalegości w
fall out with sb
pokłócić się z kimś
get along/on with sb
dogadywać się/mieć dobre stosunki
get away with sth
uchodzić na sucho
get down to sth
zabrać się do
get on with sth
kontynułować
get round to sth
zabierać się do
keep away from sb/sth
trzymać się z daleka od
keep up with sb/sth
dotrzymać kroku
look back on sth
wracać pamięcią do
look down on sb
patrzeć na kogoś z góry
look forward to sth
oczekiwać z niecierpliwością
look up to sb
podziwiać
make up for sth
kompensować/wynagradzać
put up with sb/sth
znosić
run out of sth
znużyć/wyczerpać
stand up for sth
ujmować się za