Level 8
Level 9

School


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
independent school
független iskola
junior high school
középiskola
kindergarten
óvoda
private school
magániskola
public school
magániskola (BrE)
single-sex school
nem koedukált iskola
state school
állami iskola
canteen
menza
common room
zsibongó, aula
headmaster's office
igazgatói iroda
laboratory
labor
science lab
természettudományos labor
sports field
sportpálya
staffroom
tanári szoba
college student
főiskolai hallgató
university student
egyetemi hallgató
deputy head
igazgatóhelyettes
form teacher
osztályfőnök
examiner
vizsgáztató
head teacher
igazgató
lecturer
előadó
schoolboy
iskolásfiú
schoolgirl
iskoláslány
teaching staff
tanári kar
Art (and Design)
rajz
Religious Education
hittan
copybook
füzet
locker
zárható szekrény
PE kit
testnevelés-felszerelés
coursebook
tankönyv