Level 2 Level 4
Level 3

Pojęcia


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Teokracja
władcą jest Bóg lub jego wysłannik na Ziemi
Politeizm
wielobóstwo
Talion
zasada wzajemności kary
Hellespont
cieśnina Dardanele
Propontyda
morze martwe
Słupy Heraklesa
Gibraltar
Metojkowie
cudzoziemcy w Atenach
Polis
wspólnota prawna, gospodarcza, religijna
Diarchia
ustrój w Sparcie, dwóch królów
Symmachia
poleis sprzymierzone ze Spartą
Lacedomończycy
mieszkańcy Sparty
Eupatryci
arystokraci w Atenach
Geruzja
rada w Sparcie
Apella
zgromadzenie obywateli w Sparcie
Areopag
rada w Atenach
Archantowie
urzędnicy w Atenach
Hoplici
piechota grecka
Hoplon
okrągła tarcza grecka
Falanga
szyk ustawienia hoplitów
Satrapowie
perscy przedstawiciele władzy króla królów
Związek morski
sojusz Aten z poleis morskimi
Związek koryncki
poleis greckie pod władzą Macedonii
Etykieta
zachowanie na dworze
Diadochowie
władcy po śmierci Aleksandra
Urbs
miasto, Rzym
Patrycjusze
elita z pochodzeniem
Nobilitas
nowa grupa społeczna w Rzymie
Cursus honores
Zdobywanie doświadczenia urzędniczego
Latyfundia
wielkie posiadłości ziemskie
Proletariat
grupa społeczna, "nie mieli nic poza potomstem"
Triumwirat
porozumienie trzech
Listy proskrypcyjne
określają, kto jest wrogiem, kogo trzeba aresztować
Augustus
wywyższony przez bóstwa
Prowincja
obszar podbity przez Rzym poza Italią
Pax Romana
złoty wiek dla Rzymu
Kolonowie
dzierżawcy
Tetrarchia
rządy czterech
Legion
podstawowa jednostka wojska rzymskiego
Scutum
tarcza rzymska
Gladius
miecz rzymski
Pilum
oszczep
Triumf
uroczysty przemarsz zwycięskiego wodza
Auspicja
odczytywanie przyszłości z lotu ptaków
Saduceusze
stronnictwo zamożnych żydów
Faryzeusze
uczeni w piśmie
Talmud
komentarz do Tory
Episkopos
biskup