Level 53 Level 55
Level 54

slovní zásoba XI


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
although
i když, ačkoli
even though
i když
show up
ukázat se (někde)
no offense
bez urážky
it will pass
to přejde
unlike me
na rozdíl ode mě
likely
pravděpodobně, pravděpodobný
frankly
upřímně
to be honest
abych byl upřímný
it won't do
to nepůjde
from now on
od teď
seek sth
hledat (něco)
take part in
účastnit se
look forward to
těšit se (na)
in terms of
co se týče
what is it for?
k čemu to je?
meaningless
bezvýznamný
are you sure?
jsi si jistý?
confused
zmatený
confusing
matoucí
upset
naštvaný, vykolejený