Level 54 Level 56
Level 55

slovíčka XII


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
try
zkusit, snažit se
notice
všimnout si
huge
velký, obrovský
discover
objevit
important
důležitý
believe
věřit
either
buď
secret
tajemství, tajný
protect
chránit
against
proti
until
do (časově)
grow
růst, pěstovat
allow
dovolit, povolit
the same
stejný
with
s
without
bez
move
pohnout se, stěhovat se
care
starat se, péče
chance
šance, náhoda
journey
cesta, jízda
through
skrz
far
daleko
as well as
stejně tak jako
enough
dost, dostatečně
way
cesta, způsob
keep
nechat, uchovat, držet
daily
denně
except for
kromě
since
od (časově, až doposud)
proud of
pyšný na
create
vytvořit
explore
objevit, zkoumat
carefully
opatrně
necessary
nutný, nezbytný
also
také
even
dokonce