Level 55 Level 57
Level 56

Prokop family


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
able
schopen
all
celý, všechno
answer
odpověď
ask for
zažádat o něco
as well
také
complicated
komplikovaný, složitý
conversation
konverzace
correct
opravit, správný
difficult
těžký, obtížný
easy
lehký. snadný
experience
zkušenost
explanation
vysvětlení
firm
firma
foreign
cizí, zaharaniční
grammar
gramatika
horrible
hrozný, děsný
mistake
omyl, chyba
often
často
practise
cvičit, procvičovat
pronunciation
výslovnost
question
otázka
right
správný, vpravo
secondary school
střední škola
section
sekce, oddělení
sure
jistý
title
název
together
spolu
true
pravdivý
understand
rozumět
worry about
strachovat se o něco