Level 1 Level 3
Level 2

New level


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
umugabo/abagabo
man/men
umwana/abana
child/children
umuntu/abantu
person/people
umuhungu/abahungu
boy/boys
umugore/abagore
woman/women
umwarimu/abarimu
teacher/teachers
aba bana barasoma
these children read
uyu mugabo arakora
this man works
umubyeyi/ababyeyi
parent/parents
umushyitsi/abashyitsi
visitor/visitors
umunyeshuri/abanyeshuri
student/students
umuryango/imiryango
family/families
umukobwa wanjye
my daughter
abana banjye
my children
abana bacu
our children
umwarimu wacu
our teacher
abanyeshuri banyu
your (plural) students
ababyeyi babo
their parents
abanyeshuri bawe
your students
abashyitsi be
his neighbors
umukozi wabo
Their workman
umusaza
old man
umugore wawe
your wife
umugore we
his wife