Level 2 Level 4
Level 3

New level


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
umugongo/imigongo
back/backs
umukandara/imikandara
belt/belts
umuriro/imiriro
fire/fires
umutwe/imitwe
head/heads
umugozi/imigozi
string/strings
umuhanda/imihanda
road/roads
umwotsi/imwotsi
smoke/smokes
umugezi/imigezi
river/rivers
umutima/imitima
heart/hearts
umugati/imigati
bread/breads
umwenda/imwenda
clothing
umusozi/imisozi
hill/hills
umurima/imirima
garden/gardens
uyu mugabo arakora mu murima
this man works in the garden
umusatsi/imisatsi
hair/hairs
umuneke/imineke
banana/bananas
umunyu
salt
umugati wanjye
my bread
imigati yanjye
my breads
umurima wabo
their garden
imirima yabo
their gardens
umugezi wacu
our river
imisozi yacu
our mountains