1
Ready to learn
De Fluchhafen
2
Ready to learn
My phrasebooks
3
Ready to learn
Verben
4
Ready to learn
Adjectiven
5
Ready to learn
Phrases
6
Ready to learn
aus- Verben
7
Ready to learn
Beispillen fir a-Verben
8
Ready to learn
b- Verben
9
Ready to learn
Beispillen fir b-Verben
10
Ready to learn
d- Verben
11
Ready to learn
Beispillen fir c/d-Verben
12
Ready to learn
e-Verben
13
Ready to learn
Beispillen fir e-Verben
14
Ready to learn
f-Verben
15
Ready to learn
Beispillen fir f-Verben
16
Ready to learn
g-Verben
17
Ready to learn
Beispillen fir g-Verben
18
Ready to learn
h-Verben
19
Ready to learn
Beispillen fir h-Verben
20
Ready to learn
i/j-Verben
21
Ready to learn
Beispillen fir i/j-Verben
22
Ready to learn
k-Verben
23
Ready to learn
Beispillen fir k-Verben
24
Ready to learn
l-Verben
25
Ready to learn
Beispillen fir l-Verben
26
Ready to learn
m-Verben
27
Ready to learn
Beispillen fir m-Verben
28
Ready to learn
n-Verben
29
Ready to learn
Beispillen fir n-Verben
30
Ready to learn
o-Verben
31
Ready to learn
Beispillen fir o-Verben
32
Ready to learn
p-Verben
33
Ready to learn
Beispillen fir p-Verben
34
Ready to learn
q/r-Verben
35
Ready to learn
Beispillen fir q/r-Verben
36
Ready to learn
s-Verben
37
Ready to learn
Beispillen fir s-Verben
38
Ready to learn
t-Verben
39
Ready to learn
Beispillen fir t-Verben
40
Ready to learn
u-Verben
41
Ready to learn
Beispillen fir u-Verben
42
Ready to learn
v-Verben
43
Ready to learn
Beispillen fir v-Verben
44
Ready to learn
w-Verben
45
Ready to learn
Beispillen fir w-Verben
46
Ready to learn
z-Verben
47
Ready to learn
Beispillen fir z-Verben