Level 9 Level 11
Level 10

d- Verben


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
deefen
baptiser
deelhuelen
participer
derbäi-
avec / ajouter (adv)
derbäileeën
ajouter
derbäirechnen
ajouter (dans la facture)
dergéinthalen
s'opposer
derniewentschéissen
tirer à côté
dertëschentgoen
s'en mêler
dertëschtschwätzen
interrompre qqun
dervukommen
s'en sortir
derzougehéieren
faire partie (du groupe)
dichtmaachen
fermer définitivement
diebelen
plier (ex: la tôle)
dierzen
vousvoyer
diktéieren
dicter
doen
faire
dobleiwen
rester là
doheembleiwen
rester à la maison
dohifléien
y aller en avion
dohigoen
y aller
sech dohileeën
s'allonger là
dohistellen
poser là-bas
dosinn
être là
sech doutiergeren
s'en vouloir à mort
doutmaachen
tuer
drabäissen
mordre (dans qqch, v.i.)
drusinn
en être
dréchnen
sécher
drécken
appuyer
dreemen
rêver
dréinen
tourner
dreiwen
traquer
drëpsen
pleuvoir
driibsen
trainer (n'avance pas)
droen
porter (un sac)
sech ducken
baisser la tête
duerchbäissen
lutter
duerchbroden
rôtir
duerchdréinen
pêter les plombs
duerchfalen
redoubler
duerchgoen
traverser
duerchgräifen
intervenir
duerchkommen
passer à travers
duerchliesen
parcourir en lisant
duerchmaachen
traverser
sech duerchschloen
se débrouiller
sech duerchsetzen
s'imposer
duerchsträichen
barrer
duerchzéien
finir / réaliser
duergoen
suffire
duerhalen
tenir bon / résister
duerstellen
représenter
dulden
tolérer
duzen
tutoyer