Level 2 Level 4
Level 3

Verben


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ustiechen
contaminer
stiechen
piquer (par insectes)
ausgoen
se terminer, s'achever, finir
unzéien
geler légèrement; attirer
pësperen
chuchoter, whisper
apaken
emballer, envelopper
bannen
attacher, lier, ficeler
bedeiten
signifier
begéinen
rencontrer
behaapten
affirmer, prétendre
brauen
brasser, to brew
brennen
brûler
sech bretzen
se vanter
verbréngen
passer (un certain temps)
dämpen
fumer
drécken
pousser, appuyer, imprimer
dreiwen
mener, pousser
dréiwen
troubler
dréien
tourner
fänken
attraper
erënneren
rappeler
entschlofen
s'endormir
entschëllegen
s'excuser
kämmen
peigner
sech erfreeën
se réjouir
sinn averstanen (mat)
être d'accord (avec)
faaschten
jeûner
fäerten
craindre, fear
erliewen
vivre/faire l'expérience de
falen
tomber (intransitive Verb)
falen
plier (les vêtement après lavage)
feelen
manquer
fëllen
remplir
fëmmen
fumer
fillen
éprouver
akeren geakert
travailler la terre
abauen
installer
sech abilden
s'imaginer
acrèmen
mettre la crème à
afen
regarder avec une curiosité malsaine / gawk
aféieren
instaurer / introduire
afferen
sacrifier
afréieren
geler / bloquer / congeler / surgeler
agesinn
comprendre / saisir (mentalement) / reconnaître (admettre)
agoen
rétrécir
ahnen
se douter de
akafen
faire des courses
aliichten
paraître évident / paraître clair
sech aloggen
se faire login
sech amëschen
se mêler de
andeelen
diviser
anhänken
raccrocher (téléphone)
anootmen
respirer (qqch, v.t.)
apechen
coller
areechen
envoyer
sech aschalten
intervenir
asprangen
remplacer
awanderen
immigrer
aweien
inaugurer (to open officially) / to unveil