Level 9 Level 11
Level 10

901 - 1000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
boom
kraftig stegring
embryonisk
outvecklad
precedens
företräde
undfallande
eftergivande
utopist
drömmare
komplimentera
berömma
nominera
utse kandidat
vätte
sagoväsen
konkubin
älskarinna
exodus
utvandring
triera
rensa
kontaminera
smitta
abdikation
tronavsägelse
gärde
fält
banbrytare
pionjär
klassifikation
sortering
bombasm
svulstighet
fait accompli
fullbordat faktum
röja
avslöja
brailleskrift
punktskrift
vidkännas
råka ut för
traktat
avtal
blickfält
blickfång
dignitär
överhetsperson
bufflig
framfusig
konstant
oföränderlig
browning
pistol
ruggig
fransig
undergräva
försvaga
proklamera
förkunna
gottgörelse
ersättning
presumtiv
förmodad
lekman
amatör
adrenalin
stresshormon
tyckmycken
petig
albino
person med färgämnesbrist
tillfalla
ges till
deciderad
avgjord
exercera
öva
choser
tillgjordhet
trall
låt
majuskel
versal
prillig
tokig
kreera
skapa
revetera
klä med kalk
fäbod
säterstuga
eunuck
kastrerad man
trauma
skada
bekomma
ha inverkan på
brisad
explosion
chikan
förolämpning
bondfångeri
lurendrejeri
intervention
inskridande
dryckjom
dryckesvaror
recitation
uppläsning
emancipera
frigöra
jalusi
spjälgardin
förbittrad
ursinnig
descendent
ättling
sörja
ta hand om
suggestiv
fantasieggande
prålig
skrikande
förtjänt
väl meriterad
in memoriam
till minne
mållös
förstummad
flark
kärrfördjupning
kuscha
kuva
orkestik
danskonst
bonmot
kvickt infall
alika
kaja
hebré
israelit
bulk
förhållande mellan vikt och volym
gäld
skuld
kontenta
huvudinnehåll
labil
osäker
arkeolog
fornforskare
perception
varseblivning
maxim
motto
dendrologi
trädlära
affisch
plakat
permanent
beständig
didaktik
undervisningslära
ovedersäglig
obestridlig
slogan
slagord
motspänstig
motsträvig
bevista
närvara
skvadron
kavallerikompani
bettleri
tiggeri
insufficient
otillräcklig
konservativ
samhällsbevarande
direktion
ledningsgrupp
lafsig
larvig
revers
myntbaksida
banal
alldaglig
adiafora
oväsentligheter
orgie
måttlöshet
profetia
förutsägelse
besticklig
mutbar
potentat
härskare
rigid
stel