Level 10 Level 12
Level 11

1001 - 1100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
förutsättningslös
objektiv
adjunkt
lärare
undermålig
som ej håller måttet
prototyp
urtyp
aristokrati
överklass
grassera
härja
menlös
intetsägande
pekuniär
ekonomisk
jämnmod
sinneslugn
kura
huka
bågna
böjas
egalitet
likhet
gnidig
snål
åderlåta
tömma
bulla
påvlig skrivelse
hemisfär
halvklot
ackurat
noggrann
pistong
kolv
protegé
skyddsling
kangas
höftskynke
parodi
förlöjligande
elliptisk
oval
synopsis
filmsammanfattning
vaudeville
lustspel
limerick
rim på ortnamn
ärna
avse
reciprok
ömsesidig
promovera
lagerkröna
salongsfähig
salongsmässig
blanchera
hastigt uppkoka
impertinent
närgången
halvkväden
antydd
kondottiär
lycksökare
steril
ofruktsam
garnera
dekorera
skönjbar
urskiljbar
dussin
tolv stycken
kondens
fukt
agens
verksam faktor
laissez-faire
låtgåmentalitet
laktation
digivning
exklusiv
förnämt avskild
fräkne
pigmentfläck
ornament
prydnadsmönster
utgjuta sig
tala vitt å brett
sonika
direkt
slabbig
smutsig
myriad
oräknelig skara
skleros
nervsjukdom
blot
fornnordisk offerrit
eternell
evighetsblomma
formalistisk
pedantisk
in extenso
oförkortat
kreation
modeskapelse
idealist
osjälvisk person
desinficera
smittrena
understå sig
vara fräck
moderat
måttfull
piffig
snitsig
spirea
en slags växt
elevation
lyftning
sanitär
hygienisk
distribuera
sprida
areal
ytvidd
överrumpla
komma överraskat
debil
efterbliven
doublé
metall med silver el guldöverdrag
braskande
uppseendeväckande
livegen
träl
eloxera
oxidera metall
underrätta
upplysa
behjärtansvärd
ömmande
framhärda
envisas
libretto
operatext
förlossa
frälsa
ateist
gudsförnekare
benjamin
i yngsta lag
lobbying
informell påtryckning
alster
skapelse
bondtur
lyckträff
förnuftsvidrig
förnuftsstridig
pastoral
idyllisk
kappas
tävla
neutral
opartisk
parat
beredd
desinfektera
befria från ohyra
tolerera
tillåta
terrarium
behållare för kräldjur
hermetisk
lufttät
oratorisk
vältalig
atrium
uterum
inkorporera
annektera
minne
hågkomst
modfälld
modlös
lystra
lyssna
collier
ett halsband
spisa
äta
kardinalfel
huvudfel
sediment
avlagring
nebulös
dimmig