Level 11 Level 13
Level 12

1101 - 1200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
korus
kör
brumbjörn
tvärvigg
ansats
försök
axiom
självklart riktigt påstående
trängta
längta
chosefri
naturlig
förstämd
sorgsen
frontong
prydnadsgavel
underlåta
ej utföra
eterisk
luftig
pochera
sjuda
hedonism
njutningslära
kverulera
klaga
paradoxal
motsägelsefull
rosslig
hes
gehör
förståelse
inskränkning
minskning
ban
slagyta på hammare
gaj
bomuppfästningsvajer
fisig
elak
ideell
utan vinstsyfte
kronologisk
i tidsföljd
alimentär
som avser föda
delegera
överlåta
introspektiv
själviakttagande
fjälster
korvskinn
gråben
varg
mumrik
stofil
dominera
vara gällande
undersätsig
kort och kraftig
klausul
förbehåll
excellens
titel
snärtig
skarp
skavank
mindre fel
varest
där
genial
snillrik
anskrämlig
motbjudande
utarmad
pank
ehuruväl
trots att
segregera
avskilja raser
statistisk
siffermässig
kapitel
huvudstycke
geschäft
skumraskaffär
respit
anstånd
snacksalig
pratsjuk
legal
laglig
perestrojka
förändring
feodalism
samhällssystem
vetta
vara vänd mot
attestera
intyga
influens
påverkande faktor
from
varmt religiös
adjungera
tillfälligt förordna
harm
vrede
vice versa
tvärtom
hostia
nattvardsbröd
köl
fartygsbotten
bekransa
smycka
explicit
uttrycklig
nyck
plötsligt påfund
maktfullkomlig
enväldig
underfundig
listig
ravaillac
festprisse
skändlig
skamlig
anblick
skymt
obeveklig
omedgörlig
sabbat
vilodag
frände
släkting
transpirera
svettas
komplement
utfyllnad
horribel
förskräcklig
raja
furste
divergens
skiljaktighet
benget
mycket mager person
tomahawk
indianyxa
dossier
faktasamling
genomgående
utan undantag
blini
boveteplätt
gryt
lya
påstridig
envis
borgensman
löftesman
florstunn
slöjlik
preliminär
tillfällig
suppleant
ersättare
rural
lantlig
emittera
utsända
florshuva
lätt berusad
pauperisera
ruinera
generös
frikostig
kommutativ
omkastbar
gröpa
urholka
ensemble
samverkande grupp
avträda
avgå
promulgera
utfärda lag
domicil
hemort
sigill
stämpel
foniatrik
ljudrubbningslära
ekvilibrist
balanskonstnär
harem
kvinnohus
chapeau-claque
cylinderhatt