Level 12 Level 14
Level 13

1201 - 1300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ogemen
utomordentlig
banalitet
vardaglighet
nisch
specialområde
monogami
engifte
fjantig
fjäskig
rannsaka
granska
välboren
av adlig släkt
temperera
mildra
krusig
krullig
in infinitum
i evighet
sensorisk
som avser sinnesintryck
debitera
skuldföra
inkvisitorisk
strängt undersökande
hetlevrad
lättretad
underdånig
ödmjuk
ostentativ
framhävd
vitmena
kalka
kursiv
flyktig
accis
skatt
idka
utöva
över hövan
mycket
intermittent
oregelbunden
defensiv
försvar
konvergent
sammanlöpande
kärv
skarp
motto
valspråk
sålunda
och därför
sävlig
långsam
memento
varning
självisk
egoistisk
prosaisk
vardaglig
staffli
tavelstativ
rituell
ceremoniell
avundsam
avundsjuk
berått
avsiktligt
tapisseri
broderi
kollaborera
samarbeta
högrest
storväxt
instans
nivå i myndighet
valhänt
klumpig
idas
orka
nåtla
sy ihop
infam
ondsint
resonera
samtala om
interaktion
växelverkan
bulgur
sädesprodukt
inventarium
lösöre
emellanåt
ibland
oefterrättlig
oförbätterlig
armod
fattigdom
gebit
specialområde
kanonisera
helgonförklara
svada
ordflöde
ebenholts
trätyp
entreprenör
uppdragstagare
ruffig
dålig
kromatisk
av halva tonsteg
encyklika
rundskrivelse
cendré
askblond
binokel
typ av glasögon
canasta
ett kortspel
tåpig
enfaldig
charkuteri
köttvaruaffär
krevad
explosion
homogen
enhetlig
partisan
medlem av motståndsrörelse
binge
kista
dagbräckning
gryning
mjäll
fin
anhang
följe
bleksot
blodbrist
tespiskärra
resande teatersällskap
förargligt
förtretligt
förbarma sig
visa medlidande
marmorerad
ådrig
festong
blomsterslinga
aktuell
intressant
kanapé
liten soffa
jäsig
småblåsig
fabel
djursaga
transparant
genomskinlig
homonym
liklyding
blazer
kavaj
stoltsera
pråla
kambrosilur
lång geologisk period
basker
platt rund mössa
cementa
befästa
kneg
vardagsjobb
excellera
utmärka sig
välsk
sydländsk
bolma
ryka
ed
svordom
hesitera
tveka
besatt
ockuperad
väderbiten
härdad
force majeure
yttre omständighet
guinea
typ av guldmynt
mola
småvärka
heroisk
hjältemodig
tillvita
anklaga