Level 13 Level 15
Level 14

1301 - 1400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
skir
florstunn
inpyrd
genomdränkt
smulgråt
snåljåp
dusör
penningåva
manisk
besatt
världslig
ej kyrklig
fahrenheit
temperaturskala
insurgent
upprorsman
akribi
exakthet
agraff
prydnadsspänne
resorbera
uppsuga
periferi
omkrets
renons
utan
krackelera
gå sönder
gems
stenget
appelera
vädja
genus
grammatiskt kön
avvärja
slå tillbaka
koloni
besittning
bergfast
orubblig
kavalkad
lång rad
totem
skyddsande
inspicient
regiassistent
sanslös
medvetslös
suggerera
intala
fäbless
personlig uppskattning
kostbar
dyrbar
kooperera
samarbeta
praxis
hävd
bonjour
långrock
legym
grönsak
kor
kyrkorum
täcka
skyla
amortera
avbetala
ömsa
byta
emancipation
frigörelse från förmynderi
paulun
himmelssäng
indisponerad
ej upplagd
vän
fager
brådstörtad
alltför hastigt
abbreviation
förkortning
adhesiv
vidhäftande
nalkas
närma sig
daler
krona
råk
isspricka
fäderne
manslinje
vidlåda
häfta vid
trema
ett teckentillägg
futurum
verbform
tafatt
bortkommen
nagla
spika
antedatera
fördatera
furstlig
ståtlig
skurril
plump
unna
kosta på
korso
promenadgata
atoll
korallö
sköra
ha sönder segel
enaktare
skådespel i en akt
indolent
håglös
sakristia
kyrkoförråd
sarkofag
likkista
avvika
skilja sig
expediera
avsluta snabbt
kulört
färggrann
dormitorium
sovsal
utgiva
låta publicera
annaler
historisk förteckning
bespotta
skymfa
flärdfull
ytlig
holmgång
hårdhänt kamp
paletå
en slags överrock
ertappa
komma på
anständigtvis
rimligen
frugal
torftig
piccolo
hotellpojke
oantastlig
oklanderlig
katekes
kristen lärobok
melass
sockertillverknings- biprodukt
naturalisera
ge medborgarskap till
lytt
ofärdig
göromål
syssla
bjäbba
småskälla
påtala
klandra
zombie
levande död
oförskylld
oberättigad
inkunabel
gammal bok
grip
ett sagoväsen
voucher
kontrollkupong
gemyt
trivsam stämning
inalles
sammanlagt
ackommodera
anpassa
substantiell
påtaglig
kåta
tält
belysande
klarläggande
extatisk
hänryckt
likvidera
avveckla
förtrytelse
harm
förveten
nyfiken
periodtal
frekvens