Level 14 Level 16
Level 15

1401 - 1500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
konsumera
förbruka
anbud
offert
divig
bortskämd
ukas
påbud
ävlas
eftersträva
favör
förmån
ysta
tillverka ost
egenmäktig
maktfullkomlig
numinös
ofattbar
behjärtad
modig
karakteristisk
typisk
dränera
avleda vatten
potens
förmåga
bränning
vågsvall
egga
hetsa
feeri
sagoaktigt sceneri
konsorter
delägare
skenbild
vrångbild
remplacera
ersätta
kommitté
arbetsgrupp
otymplig
klumpig
intoxikation
förgiftning
mundering
soldatutrustning
mångla
småhandla
renommerad
berömd
eftermäle
minnesteckning
futurolog
framtidsforskare
chevaleresk
artig
versal
stor bokstav
sabel
svärd
inkrustera
förse med inläggningar
artificiell
onaturlig
honungslen
smickrande
dravel
struntprat
homofon
likljudande
grimma
kapson
vittnesgill
pålitlig
kollektion
samling
avart
försämrad form
approchera
närma sig
konservator
restaurerare
hospits
gästhem
välsignad
lyckliggjord
styrbord
högersida på båt
irrlära
villolära
upphäva
göra hörd
kulinarisk
kokkonst
bifall
medgivande
kurant
lättsåld
randomisera
slumpa
liberal
fördomsfri
erodera
nöta bort
ofärd
fördärv
somatisk
som avser kroppen
vamp
mansslukerska
illegitim
oberättigad
kolugn
fullkomligt lugn
bjärt
gräll
brigg
tvåmastat fartyg
homeopat
naturläkare
intransigent
oförsonlig
a dato
från denna dag
orangeri
stort växthus
depå
förråd
emedan
eftersom
ömklig
ynklig
bast
växtfibermaterial
inkommensurabel
ojämförbar
pöbel
folkhop
frondera
opponera
aktuarie
titel för tjänsteman
ortografi
rättskrivning
oredlig
ohederlig
drapa
hyllningsdikt
bonad
väggprydnad av tyg
idiosynkrasi
mycket stark avsky
votera
rösta
styvnackad
stursk
anstöt
förargelse
helbrägda
bota
samfälld
gemensam
cerise
ljusröd
betryck
trångmål
basa
leda
missfirma
skymfa
kampera
logera
främja
gynna
fanatisk
blint hängiven
kurtisan
glädjeflicka
fodra
sätta bräder
systematik
planmässighet
lukullisk
läcker
moderera
dämpa
hemul
ägarbevis
madrigal
en versform
sekulariserad
förvärldsligad
manbar
könsmogen
blända
förblinda
fumlig
tafatt
velodrom
rundbana