Level 15 Level 17
Level 16

1501 - 1600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
falsifiera
vederlägga
anakronism
tidsfel
egoistisk
självisk
förebyggande
profylaktisk
blamage
klavertramp
plenum
fulltaligt möte
drakonisk
sträng
erkänsla
tacksamhet
gemination
språkljudsförlängning
mjäkig
klemig
veritabel
äkta
rentier
räntetagare
amfora
förvaringskärl
kamarilla
kotteri
lödig
oblandad
strak
stel
snörliv
korsett
rede
fågelbo
cardigan
trikåkofta
territorium
landområde
vidtaga
fortsätta
alstra
generera
celebrerad
firad
selektera
utvälja
stryka
ge vika
bevilja
medgiva
echelong
truppavdelning
galeas
litet segelfartyg
korist
körmedlem
genre
art
disputera
tvista
beläst
kunnig
sisyfosarbete
evighetsslit
morbid
psykisk osund
chaussé
huvudväg
sfär
klot
ävenså
likaså
bukta
välva
sejour
tillfällig vistelse
däven
unken
slank
lång och smal
advocera
argumentera för
bukolisk
pastoral
vox
röst
gastera
gästspela
värdig
högtidlig
stagnera
avstanna
obefintlig
ej anträffbar
gerontologi
ålderdomsforskningslära
koherens
sammanhang
näsvis
uppnosig
kapitäl
liten versal
indiskret
taktlös
bystan
bondvischan
kollokvium
undervisning i samtalsform
isabellafärgad
gulvit
försutten
försummad
emellertid
trots det
principal
chef
ax
sädesax
residuum
rest
balustrad
räcke
täck
vacker
truism
sant påstående
hydra
månghuvat väsen
ändock
likväl
mopsig
näsvis
estrad
scen
estimera
uppskatta
crème-de-la-crème
högsta societeten
sentimental
känslosam
fixera
bestämma
florist
blomsterbindare
ömsint
godhjärtad
gladlynt
skojfrisk
ag
halvgräs
annexion
införlivande
rate
delbetalning
syndikat
intressesammanslutning
jobberi
skummaaffärer
övlig
enligt rådande tradition
fond
bakgrund
steward
uppassare
således
därför
ballad
folkvisa
harmsen
förargad
vertebrat
ryggradsdjur
tongivande
ledande
jorda
begrava
debet
skuld
gladiator
fornromers yrkesfäktare
fysiljera
arkebusera
repulsion
bortstötning
demobilisera
avmobilisera
platonsk
osinnlig
plysch
sammetstyg
obönhörligen
definitivt
numen
gudomligt väsen
gynekolog
kvinnoläkare
helgjuten
enhetlig