Level 16 Level 18
Level 17

1601 - 1700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vagabond
luffare
penibel
pinsam
amoralisk
som saknar moral
byling
polisman
barbarisk
ociviliserad
uppstudsig
oppositionell
kartlägga
beskriva
eruption
vulkaniskt utbrott
gloriös
ärorik
velig
obeslutsam
patos
lidelse
beivra
ingripa mot
negligera
försumma
avskräde
avfall
autonom
självstyrande
prestige
anseende
kajak
inbyggd kanot
hypotes
antagande
lovart
vindsida
ekipage
fint åkdon
eludera
kringgå
definiera
bestämma
hybrid
korsning
blamera
skämma ut
koaffyr
frisyr
dogmatisk
tvärsäker
akustisk
ej elförstärkt
aperitif
drink
artär
pulsåder
transponera
överföra
dekis
vara förfallen
bjäfs
krimskrams
emfas
eftertryck
apatisk
håglös
insolvent
kan inte betala
assimilera
sammansmälta
urarva
avsäga sig arv
gouterad
uppskattad
gamman
glad stämning
konsolidera
förstärka
anno
föråldrad
estetik
skönhet och konstlära
prospekt
tryckt plan
bängel
slyngel
sedeslös
omoralisk
beatnik
existentialist
valkig
grov
percipiera
förnimma
ehuru
fastän
karisma
personlig utstrålning
eluvium
vittringsproduktansamling
identifiera
känna igen
förekommande
artig
baryton
stämläge
pergola
lövsal
huvudbry
tankemöda
brits
liggplats
glyptotek
museum med skulpturer
epikuré
njutningsmänniska
acceptans
godkännande
interpellera
framställa en fråga
novis
nybörjare
betsel
tygel
undergå
genomgå
sällsam
besynnerlig
urna
förvaringskärl
retorik
talarkonst
opåkallad
onödig
dekolletage
urringning
lasera
ytbehandla
favorisera
gynna
överlastad
utstyrd
kalligrafi
skönskrift
obstruktion
fördröjning
hugna
glädja
sentens
tänkespråk
inrådan
uppmaning
serafisk
änglalik
inferno
gehenna
frotté
typ av öglat bomullstyg
blötdjur
ynkrygg
probabel
sannolik
tesaurus
ordsamling
allitteration
bokstavsrim
abbreviera
förkorta
därjämte
förutom detta
malström
strömvirvel
prohibitiv
hindrande
novation
nybildning
evart
varthelst
romb
liksidig parallellogram
fusionera
sammanslå
bikt
syndabekännelse
skrock
övertro
decennium
årtionde
bohag
inventarier
bövel
för sjutton
tillhålla
uppmana
apostrofera
tilltala
palissad
försvarsverk av pålar