Level 18 Level 20
Level 19

1801 - 1900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fiktion
inbillning
beråd
tveka
accession
ökning
misskundsam
barmhärtig
taxonomi
vetenskaplig klassificering
emissarie
sändebud
augur
teckentydare
kase
bål av ris och grenar
petitess
obetydlig
nota bene
märk väl
dagsedel
örfil
destruktion
förstörelse
filatelist
frimärkessamlare
medgörlig
foglig
anlete
ansikte
trikin
parasitisk rundmask
kondensera
förtäta
deputation
ombudsgrupp
interimistisk
tillfällig
minuskel
liten bokstav
nagelfara
granska
funktionell
ändamålsinriktad
encyklopedisk
allomfattande
hissna
få svindel
tillhands
inom räckhåll
ransonera
portionera
besinningslös
obehärskad
agitator
orosstiftare
långmodig
tålmodig
försinka
försena
abrovink
fiffig åtgärd
välfrejdad
har gott rykte
oväldig
opartisk
tabu
förbud av något
predisponerad
mottaglig
endotermisk
reaktion under upptagande av värme
idyllisk
lantligt fridfull
skyldra
hälsa med vapen
borga
garantera
eljest
annars
bondånger
samvetskval
diminutiv
liten
byting
pojkvasker
notarie
person med juridisk utbildning
blåställ
arbetskläder
evalvera
omräkna
förkättrad
anklagad
transmittera
överföra
institut
inrättning
puella
flicka
lasyr
genomskinlig färg
alltsomoftast
vanligen
generator
strömalstrare
farin
råsocker
patriarkat
fadersvälde
kompensation
ersättning
hepatit
leverinflammation
anarki
regeringslöshet
chosig
tillgjord
realiter
faktiskt
odontologi
tandläkarvetenskap
chauvinism
överskattning av grupp
timid
försynt
cancerogen
onkogen
dandy
snobb
skrabbig
skraltig
oas
odlingsbar plats i öknen
harangera
hålla hyllningstal
trailer
släpvagn
modifiera
förändra
kält
gnat
förplägnad
mat och dryck
bröstgänges
våldsamt
raffinerad
förfinad
expropriation
tvångsinlösen
kravall
upplopp
spinnaker
medvindsegel
atavistisk
underutvecklad
trankil
lugn
gunstling
favorit
reguljär
regelmässig
gnatig
grälsjuk
autenticitet
äkthet
gruva sig
ängslas
referendum
folkomröstning
fischy
damhalsduk
doning
sak
vital
livskraftig
åstunda
längta
nod
knut
usuell
bruklig
hemoglobin
blodfärgämne
inauguration
invigning
intonera
börjaspela
spartansk
enkla levnadsvanor
notorisk
ökänd
rådlig
klok
guding
ejderhanne
kvader
rätvinklig byggnadssten
förstulen
hemlig