Level 1 Level 3
Level 2

101 - 200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reell
verklig
farao
fornegyptisk konung
spatial
rumslig
tillra
rinna
avtärd
avfallen
göl
sumpsjö
metronom
taktmätare
misskreditera
ge dåligt rykte
zodiak
djurkretsen
verserad
belevad
brysk
tvär
metabolism
ämnesomsättning
ans
skötsel
martialisk
krigisk
eutrof
näringsrik
black
hämmande faktor
avfallen
utmärglad
införliva
inlemma
nasa
försälja
översvallande
mycket stor
förbida
stilla invänta
sovra
sortera bort
förnimbar
urskiljbar
kalabalik
stormigt uppträde
admonition
tillrättavisning
belevad
artig
quechua
sydamerikansk indianspråk
tantaluskval
ouppfyllbar önskan
dyning
sjöhävning
exoterisk
lättillgänglig
brätte
kant på hatt
konjunktur
marknadsläge
kavat
morsk
indikator
tecken
grundsats
princip
anlägga
uppföra
inflammation
kroppens reaktion på skadlig påverkan
arbiträr
godtycklig
anföringstecken
citattecken
sufflör
replikviskare
ibidem
på anfört ställe
allegro
livlig
brådmogen
försigkommen
presumera
anta
advokatorisk
spetsfundig
gratie
grace
delinkvent
brottsling
opinion
allmän mening
firmament
himlavalv
lapa
slicka i sig
klenod
dyrbarhet
celebrera
fira
agglomerat
hopgyttring
summarisk
kortfattad
vräka
kasta
artrit
ledinflammation
damejeanne
stor bukig glasflaska
förställa
hyckla
dito
av samma slag
camembert
vitmögelost
pomerans
citrusfrukt
betäcka
hölja
kulvert
underjordisk tunnel
absolution
syndaförlåtelse
löddrig
svettig
urbanisera
göra stadslik
ringhet
obetydlighet
bordlägga
uppskjuta
insomnia
sömnlöshet
enigmatisk
gåtfull
ad interim
tills vidare
anstränga
trötta
bestört
förfärad
medioker
medelmåttig
flau
trög
legär
lättvindig
skickad
lämplig
astronomisk
mycket stor
avnämare
köpare
faun
skogsgud
enervera
irritera
oftalmi
ögoninflammation
popularisera
förenkla
vestibul
större tambur
bol
boställe
hänvända
sig söka kontakt
maklig
bekväm
celibat
sexuell avhållsamhet
boken
övermogen
hovera
kråma
kymig
okamratlig
slana
smal pinne
flack
platt
bödel
exekutionsbetjänt
gallisera
surhetsgradsförminska
alabaster
typ av gips
förmena
missunna
brännande
aktuell
toxisk
giftig
bitsk
argsint