Level 19 Level 21
Level 20

1901 - 2000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
strigla
vässa
förfång
skada
intravenös
i blodåder
pentagram
femuddig stjärna
hippodrom
hästkapplöpningsbana
cedera
överlåta
kongruens
överensstämmelse
anföra
framhålla
segregation
rasåtskillnad
ambivalent
kluven
dobbel
hasardspel
ödsla
slösa bort
reminiscens
svagt minne
knipslug
förslagen
individualist
självhävdare
autostrada
motorväg
gump
bakdel
agronomi
lantbruksvetenskap
alltmer
mera
förlusta sig
roa sig
otolog
öronläkare
kokong
hölje
påföljd
straff
karg
ofruktbar
semafor
signalapparat
aktningsvärd
respektabel
demokrati
folkvälde
degression
tillbakagång
ruva
skydda
holma
inringa
gelänk
skohålfotsförstärkning
burschikos
levnadsglad
spjuver
skämtare
avdankad
uttjänt
fabulös
otrolig
jalu
svartsjuk
bunker
stridsvärn
expropriera
lägga beslag på
kakafoni
missljud
identisk
precis lika
häda
uttrycka ringaktning
vredgad
ond
subtil
hårfin
konvulsion
krampanfall
hacienda
storgods
hurtbulle
friskus
kognitiv
kunskapsmässig
lovlig
tillåten
omaka
passar ej ihop
anhålla
begära
generera
alstra
oavsedd
oberäknad
schvung
fart
soignerad
välvårdad
sortera
lyda under
dalt
pjosk
hjärtnupen
sentimental
nedom
under
delo
öppen motsättning
trångbröstad
oförstående
kalorimeter
värmemätare
godvillig
frivillig
milis
hemvärn
konvergens
sammanlöpande
endokrin
avsöndring från organ
odör
otrevlig lukt
blanko
utan påskrift
hillebard
huggvapen
yuppie
finanslejon
bördig
fruktbar
krögare
restaurangägare
fatal
ödesdiger
upprätthålla
bevara
harka
räfsa
oansenlig
ej iögonfallande
approximativ
tillnärmelsevis
envoyé
sändebud
kont
korg
våpig
dum
snäv
begränsad
gördla
omgiva
impertinens
näsvishet
ömma
ha medkänsla
exulant
landsflykting
jumbo
den siste
irreell
overklig
succession
efterträdande
gaggig
senil
idelig
ständig
överflygla
överträffa
åtgången
illa medfaren
implicit
underförstådd
ortopedi
hållningslära
dristig
modig
smärt
slank
mandat
förvaltarskap
isomorf
likformig
protagonist
huvudrollsinnehavare
dock
trots det
charter
förhyrning