Level 20 Level 22
Level 21

2001 - 2100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
docent
lärare vid universitet
troglodyt
grottmänniska
katharsis
andlig rening
trust
kartell
alligator
krokodil
alstring
skapande
fraktion
avgränsad oppositionell grupp
kapabel
duglig
hajk
vandring med övernattning
blästra
slipa
interpunktion
användande av skiljetecken
inkongruens
bristande överensstämmelse
hithörande
tillämplig
späd
vek
akillessena
hälsena
fysikus
läkare
ad libitum
efter behag
frimureri
frimurarverksamhet
vindel
spiral
hjon
tjänare
fioritur
melodiutsmyckning
flåsig
flåshurtig
determinism
förnekning av den fria viljan
finlemmad
spenslig
skickelse
öde
ouvertyr
preludium
tvetydig
mångtydig
obstipation
förstoppning
sinnrik
fyndig
sensmoral
lärdom
undseende
överseende
blossa
ryka
agenda
dagordning
dekokt
avkok
ackordion
dragspel
atletisk
kraftigt byggd
frivol
oanständig
eon
världsålder
fikus
busktyp
pyramidal
ofantlig
en-tous-cas
tegelgrus
barrikadera
spärra
sefyr
västanvind
effektuera
utföra
eugenik
rasförädlingslära
påbrå
arvsanlag
försmäda
bespotta
alibi
förevändning
ampel
hängkruka
spedition
varutransport
anfäktelse
själanöd
rysch
krås
kaftan
lång rock
spatsera
promenera
mjärde
fiskeredskap
försumbar
negligerbar
epitafium
tavla
ograverad
orörd
diadem
hårsmycke
kaplan
hjälppräst
triton
havsgud
graverande
försvårande
fastmera
hellre
förment
förmodad
langa
ge från hand till hand
agat
prydnadssten
profilera sig
markera sin egenart
axplock
stickprov
korrugera
vecka
vivör
festprisse
ackreditera
förse med fullmakt
formsak
onödig formalitet
motsträvig
ovillig
greve
högadel
inställsam
lismande
kabbalistisk
mystisk
parapsykologi
spiritism
propå
förslag
bibliografi
förteckning
ogin
missunnsam
garrottera
strypa
asyl
fristad
plastik
bildhuggarkonst
kardiologi
läran om hjärtat
deprimerad
nedstämd
supponera
förutsätta
allfarväg
mycket trafikerad väg
lavoar
tvättställ
malis
illasinnat rykte
arkivarie
tjänsteman vid arkiv
njugg
sniken
frodas
växa snabbt
öppenhjärtig
uppriktig
glob
klot
artotek
konstverkssamling
redundant
överflödig
åvägabringa
åstadkomma
koldioxid
kolsyra
furioso
passage i musikstycke
lukrativ
vinstgivande