Level 21 Level 23
Level 22

2101 - 2200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
knivig
svår
framledes
i framtiden
besynnerlig
egendomlig
schvungfull
livfull
likafullt
trots det
oförtruten
uthållig
konsternerad
häpen
nådatid
anstånd
måg
svärson
stass
festdräkt
endemisk
områdesbegränsad växt eller djurart
postludium
efterspel
drapera
klä
franko
portofri
dispens
befrielse från visst krav
elritsa
karpfisk
skör
spröd
supersonisk
snabbare än ljudet
oscillera
pendla
gängse
allmänt rådande
spastisk
krampartad
imbecill
dum
efterhängsen
påträngande
skymma
fördunkla
successiv
gradvis
puritan
renhetsivrare
immobil
svårförflyttad
konstitution
kroppsbyggnad
futhark
runalfabet
bedyra
försäkra
påver
fattig
sannskyldig
verklig
croupier
roulettskötare
desillusion
besvikelse
celest
himmelsk
invertera
omkasta
applikation
praktisk användning
försåvida
om
autokrati
envälde
ackompanjera
ge musikalisk bakgrund till
vansklig
osäker
eklog
herdedikt
kulminera
nå sin höjdpunkt
sirlig
behagfull
byke
slödder
limes
gräns
föraktfull
ringaktande
spotsk
föraktfull
kortege
festtåg
streta
arbeta hårt
tjänlig
lämplig
reparabel
reparerbar
innovation
teknisk nyhet
rättfram
uppriktig
oknytt
ett sagoväsen
antiklerikal
prästfientlig
malign
elakartad
klimax
intensiv höjdpunkt
avlat
syndaförlåtelse
bronkit
luftrörskatarr
utstuderad
slug
kollaps
sammanbrott
färm
rask
uppge
överge
formulera
avfatta
patogen
sjukdomsalstrande
profanation
hädelse
biskvi
kaka
staffage
bifigurer
extempore
oförberett
rabbin
präst
vina
fara fram tjutande
anslående
tilltalande
rikoschett
projektils studsning
konvalescens
tillfrisknande
protegera
beskydda
bravad
bedrift
kurage
mod
tråna
längta
emanera
utgå
plagiat
avskrift
ebonit
hårdgummi
pösa
yvas
carte blanche
oinskränkt fullmakt
kufisk
besynnerlig
hånfull
nedlåtande
bryn
kant
tålig
motståndskraftig
demimond
glädjeflicka
gudabenådad
fantastiskt begåvad
åvila
tillkomma
vidgå
erkänna
reducera
minska
rådvill
tveksam
blindskrift
punktskrift
tumult
bråk
hålfot
fotvalv
telning
rotskott
aria
solosång
raffinemang
förfining