Level 22 Level 24
Level 23

2201 - 2300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
karakteristik
personlighetsskildring
aptera
anbringa
fragil
bräcklig
malja
ring
processa
stämma
cerebral
förståndsmässig
destillera
rena
repressiv
hämmande
lesion
kroppskada
assiett
tallrik
visuell
synbar
bryologi
mosslära
monolog
en persons tal
reputerlig
inneha gott anseende
legislativ
lagstiftande
dissekera
sönderbena
stävja
stäcka
vankelmod
obeslutsamhet
kardiolog
hjärtspecialist
ämbar
spann
kentaur
häst å människa
aerodynamisk
strömlinjeformad
termer
heta källor
denaturalisera
beröva medborgarrätt
luxuös
elegant
affekt
stark sinnesrörelse
lejdare
repstege
kujonera
trycka ned
sekvens
ordningsföljd
immatrikulera
inskriva
blodskam
incest
subsidier
ekonomiskt understöd
vendetta
blodhämnd
revidera
ändra
prunka
pråla
moatjé
kavaljer
karaktäristisk
utmärkande
sekretär
skrivbyrå
konfirmation
bekräftelse
dekadens
moraliskt förfall
splendid
överdådig
frekventera
ofta besöka
ernå
uppnå
tautologi
upprepning
retiré
tillbakadragen
implicera
inblanda någon
boksynt
beläst
horrör
motbjudande handling
konferencier
presentatör
trägen
flitig
tendentiös
vinklad
yvig
tät
grannsynt
skarpsynt
byst
bröstbild
errata
skriftfel
absurd
orimlig
blid
mild
hänförande
förtjusande
fiction
skönlitteratur
pellet
kula
forte
starkt
rigorös
sträng
taxera
värdera
väld
partiskhet
kallhamrad
hårdhjärtad
insufficiens
otillräcklighet
suveränitet
självständighet
sautera
bryna
vitter
skönlitterär
gigg
åkkärra
divan
låg soffa
dåsig
slö
frondör
oppositionsman
anslå
sätta upp
understundom
ibland
lapidarstil
stenstil
truga
ihärdigt övertala
försigkommen
utvecklad
anrättning
maträtt
asterisk
hänvisningsstjärna
tirad
ramsa
prunkande
färggrann
panoptikon
vaxkabinett
kavalleri
rytteri
jovialisk
gladlynt
perplex
häpen
informell
otvungen
desperat
ursinnig
snarstucken
lättstött
eloge
beröm
filister
bracka
artikulera
tydligt uttala
binär
tvåfaldig
exhibitionist
blottare
hälare
tjuvgodsköpare
fäsör
rutinförfattare
gensträvig
motsträvig
ockasionell
tillfällig
jargong
yrkesspråk
adsorbera
fasthålla