Level 25 Level 27
Level 26

2501 - 2600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kompetent
duglig
halstra
steka
anfordran
uppmaning
lektyr
läsning
partiellt
delvis
dygd
god moral
ranka
rangordna
barkad
väderbiten
berceuse
vaggvisa
försmäkta
vara nära döden
blodfull
färgstark
lombardera
hyra ut
bivack
öppet nattläger
perfid
lömsk
allaredan
redan
chosa sig
uppträda tillgjort
in perpetuum
i evighet
delge
underrätta
fribytare
pirat
okväda
skymfa
nativ
naturlig
demagog
folkledare
egoism
själviskhet
tampas
slåss
hydrokultur
vattenkultur
prolongera
förlänga
stilisera
förenkla
oftalmiatrik
ögonsjukdomslära
subsidiär
understödjande
tvehågsen
tveksam
ödem
vätskefylld svullnad
blödig
känslig
döbattang
dubbeldörr
apokryfisk
av omtvistad äkthet
sottis
dumhet
bokslut
årsredovisning
försaka
avstå
betro
anförtro
skrupelfri
hänsynslös
bäva
frukta
notabilitet
berömd person
ingjuta
ge
standar
fana
stamma
ha sitt ursprung
eklut
garvextrakt
rustik
enkel
under hand
ej offentlig
nestor
den äldste
rundlig
betydande
kontrahent
medpart i avtal
evakuera
utrymma
gisten
sprucken
feja
rengöra
slapphänt
allt för medgörlig
klammeri
konflikt
diametral
rakt motsatt
kineseri
formalism
direktiv
riktlinjer
kinkig
gnällig
tunnsådd
sällsynt
annektera
införliva
månne
kanske
bulbus
knöl
kroasera
korsa raser
ofantlig
kolossal
limit
tillåtet gränsvärde
nivellera
utjämna
frifräsare
avvikare
fallissemang
bankrutt
membran
hinna
infiltration
inträngning
lepra
spetälska
elegi
klagodikt
blamant
genant
förutan
utan
monstruös
oformlig
exspiration
utandning
flamingo
långhalsad fågel
ekipera
förse med kläder
tafflig
tafatt
triptyk
tredelad tavla
bong
kassakvitto
transaktion
uppgörelse
antipatisk
motbjudande
abbedissa
klosterförestånderska
flinta
bergart
koryfé
pamp
furste
titel
körna
slå märke i metall
escargot
snigel
blessera
såra
repartisera
dela lika
urgera
starkt framhålla
gorgon
kvinnligt skräckväsen
jardinjär
blomsteruppsats
brontosaurus
en förhistorisk ödla
ramsvart
kolsvart
efterkomma
lyda
bidan
väntan
virtuell
skenbar