Level 26 Level 28
Level 27

2601 - 2700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
moloken
nedstämd
andante
normal tempo
kompanjon
företagspartner
dolsk
lömsk
neurotisk
övernervös
excentriker
enstöring
charmant
utmärkt
paternalism
förmynderi
dekorum
anständighet
hieratisk
prästerlig
cinnober
röd färg
purken
förnärmad
begagna
nyttja
regenerera
återbilda
boulevard
stor gata
rekonstruera
återställa
exkursion
utfärd i studiesyfte
antidot
motgift
omhulda
gynna
doyen
nestor
tindra
glittra
fjättra
binda fast
kapriol
luftsprång
sagesman
uppgiftslämnare
hjälplig
skaplig
ad notam
lägga på minnet
betagen
förtjust
aber
hinder
förhala
fördröja
förpakta
arrendera ut
flora
växtvärlden inom område
raid
razzia
beakta
uppmärksamma
amusant
roande
bautasten
minnesmärke
gecko
ödla
helhjärtad
starkt engagerad
originell
säregen
passpoal
sydd kant
absorption
uppsugning
kompilera
sammanställa
kagge
liten tunna
pilt
gosse
bias
partiskhet
sans facon
helt enkelt
temporär
tillfällig
gemak
praktfullt rum
hausse
kursstegring
tungsinne
svårmod
barnsbörd
förlossning
semiologi
teckenlära
uppdiktad
antagen
lakun
tomrum
galla
vrede
tyrann
grym härskare
tilltagsen
energisk
puffa
göra reklam
underkuva
förslava
simulera
efterlikna
disposition
förfoganderätt
rotvälska
obegripligt språk
frågvis
nyfiken
asynkron
icke samtidig
factoring
fakturaköp
agera
spela
irrgång
labyrint
åbäkig
otymplig
vasall
läntagare
stola
pälssjal
fanera
belägga
pjoskig
klemande
bryderi
förvirringstillstånd
disparat
olikartad
amplitud
ljudstyrka
parant
elegant
kontemplativ
begrundande
mental
själslig
hortativ
uppmanande
dislokation
rubbning
avglans
återsken
dan
forntida dansk
uppvigla
hetsa
jiddisch
judetyska
avrad
arrendeavgift
statisk
i jämvikt
ferie
ledighetsperiod
ametist
en kristall
konsulent
rådgivare
moussera
pärla
kantor
kyrkomusiker
reinkarnation
återfödelse
optimal
bästa
späcka
fylla
skeptisk
tvivlande
förtrolig
intim
balsamisk
välluktande
kapsejsa
kantra
häpen
förvirrad
antipati
motvilja
kinetik
rörelselära