Level 27 Level 29
Level 28

2701 - 2800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mikroskopisk
pytteliten
predilektion
förkärlek
vag
obestämd
andraga
framhålla
konsekrera
inviga
solenn
högtidlig
jävig
partisk
massiv
tung
ackuratess
noggrannhet
provokation
utmaning
evertebrat
ryggradslöst djur
neurolog
nervsystemesläkare
modstulen
nedstämd
ordinarie
regelmässig
presidium
ordförandeskap
eolisk
som har att göra med vinden
dimensionera
proportionera
polemik
argumentation
bida
invänta
fåtalig
lätträknad
turnera
kvickt svar
förklenande
nedsättande
baktala
smäda
tadla
klandra
uraktlåta
försumma
länsa
segla med aktervind
stinn
välfylld
dana
forma
bosch
skräp
damoklessvärd
överhängande fara
skända
skymfa
arkivera
förvara
besutten
förmögen
tribunal
domstol
bibba
hop
urmodig
omodern
ingeny
oskuldsfull flicka
bispringa
hjälpa
akterseglad
frånseglad
rojalist
monarkist
fidus
högoddsig häst
överstånden
övervunnen
indignation
vrede
urban
världsvan
kultiverad
uppodlad
jämmer
klagan
revelation
uppenbarelse
dogm
doktrin
betryckt
nedstämd
lex
lag
fnöske
lättantändlig brännmassa
budkavle
meddelande
adressat
försändelsemottagare
benägenhet
tendens
förlägen
blyg
arkaisk
ålderdomlig
adaptation
anpassning
obscen
oanständig
navigera
styra båt
renegat
förrädare
nära
ha
inbringa
få pengar
lamell
skiva
intig
tom
hekatomb
ofantlig mängd
fortifikation
befästningskonst
nihilist
värdeförnekare
garva
bereda hudar
parafera
preliminärt underteckna
lomhörd
halvdöv
pulsera
brusa
veto
förbud
äska
begära
vurma
ha starkt intresse för
eftersom
emedan
glunkas
antydas
mitra
biskopsmössa
dymling
träplugg
dekret
befallning från myndighet
femtekolonnare
förrädare
domna
sjunka i dvala
romani
zigenarspråk
bourgeoisie
borgerskap
suggestion
hypnotisk påverkan
insidiös
lömsk
dromedar
enpucklig kamel
gans
dekorativt snöre
kappsäck
stor resväska
lakonisk
fåordig
ciselera
driva i metall
anamnes
sjukdoms förhistoria
vanställa
förfula
föregripa
göra i förväg
förliden
den förra
tremulera
darra
schveifa
hamra ut
elementär
grundläggande
beduin
ökenarab
possessionat
godsägare
bungalow
villa