Level 28 Level 30
Level 29

2801 - 2900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
påtagligt
märkbart
svepa
dra med sig
cistern
behållare för vätska
asketisk
avhållsam
revoltera
göra uppror
receptiv
lättlärd
subordinera
underordna
dat
hjältebragd
akronym
initialförkortning
pittoresk
målerisk
ponera
anta
bräm
bred pälsytterkant
ponton
flytkropp
härd
eldstad
ragnarök
världsundergång
gambit
schackspelsöppning
respektabel
aktningsvärd
kollation
jämförelse
virtuos
överdängare
välla
svetsa
avyttra
göra sig av med
postiljon
brevbärare
illfundig
slug
anskriven
omtyckt
poliklinik
sjukhusmottagning
gramse
arg
viadukt
vägbro
biplanet
satellit
metates
omkastning av ljud
stofil
kuf
subversiv
omstörtande
schavottera
skämma ut
fez
huvudbonad
mecenat
beskyddare
ektomi
operativt ingrepp
samarit
hjälpsam person
förtäckt
dold
apparelj
apparat
annotation
notis
justess
korrekthet
betsa
ytbehandla trä
bankett
festmåltid
remi
oavgjort schackparti
sparra
träna på varandra
materialisera
förkroppsliga
monogram
namnchiffer
kolorit
färgton
bärm
avsats i sluttning
consensus
överensstämmelse
bestorma
ansätta
imposant
storslagen
duo
duett
härskri
fältrop
kondolera
beklaga sorgen
pekoral
dum och löjlig skrift
frestad
lockad
hypotek
pant
epistyl
tempelbalk
klentrogen
trossvag
bekräfta
styrka
blygas
skämmas
kåseri
lätt och roande skildring
gastronom
matkännare
käck
pigg
eklatera
offentliggöra
fanerogam
blomväxt
royalty
upphovsrättsvinst
döva
försvaga
arkebusera
avrätta
aforism
tankespråk
aspirant
trainee
triumvirat
tremannavälde
centerbord
köl
baisse
kursfall
abandon
ledighet
examinera
pröva
stilleben
målning föreställande föremål
enumeration
uppräkning
avlöpa
utfalla
belamra
överhopa
projicera
optiskt återge bild
flamsig
stojande
tyken
elak
brikett
kolbit
ingivelse
inspiration
anbringa
fästa
krusta
skal
metarmorfos
förvandling
bulletin
officiellt tillkännagivande
osteit
beninflammation
allmosa
gåva till nödlidande
eskalation
upptrappning
gesims
kranslist på byggnadsverk
kravatt
herrhalsduk
anfader
patriark
laber
lätt
affix
förstavelse
opportun
passande
utskänkning
alkoholförsäljning
kartotek
kortregister