Level 2 Level 4
Level 3

201 - 300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
petrificera
förstena
godsint
vänlig
förmäten
övermodig
informatör
informationsman
förvägen
djärv
gemmologi
ädelstenslära
pastisch
stilhärmning
lod
tyngd
offensiv
aggressiv
boett
fodral
butelj
flaska
komplex
sammansatt
indoktrinera
påverka
specimen
prov
pamflett
smädeskrift
pregnant
innehållsrik
svamla
prata vitt och brett
diglossi
tvåspråkighet
passionerad
lidelsefull
komminister
präst
vigilera
låna pengar
indignerad
upprörd
tilja
golvplanka
adhesion
vidhäftning
inadekvat
otillräcklig
baneman
mördare
nefrit
njurinflammation
aubergine
äggplanta
diakritisk
särskiljande
märgfull
kraftig
ergonomi
arbetsmiljölära
klientel
kundkrets
nobel
storsint
rudimentär
outvecklad
fock
försegel på segelbåt
sakkunnig
kompetent
emblem
bild
internalisera
införliva
hänvisa
referera till
consommé
buljong
brånad
åtrå
cynism
känslokall livsåskådning
avog
vrång
urskillning
omdöme
alldenstund
eftersom
glunka
antyda
drägg
bottensats/motbjudande
tsar
kejsare
akilleshäl
sårbar punkt
kondoleans
beklagande av sorg
utslagsgivande
avgörande
surmulen
butter
burspråk
inbyggd balkong
apanage
underhåll till kungen
ränsel
ryggsäck
travesti
skämtsam förvrängning
snuthäck
polisbil
lönnlig
hemlig
regression
tillbakagång
galder
fornnordisk besvärjelse
botanik
växtlära
helioterapi
solljusbehandling
koncis
kärnfull
alpinism
bergsbestigning
ramponera
slå sönder
bländverk
illusion
nödd
tvungen
rumstera
stöka
atypisk
avvikande
instinktiv
känslomässig
gehenna
helvete
divergera
gå isär
astenisk
kraftlös
transumera
göra utdrag ur text
foajé
förhall
billig
rimlig
diatrib
tidsskrift
icke förty
trots det
morfologi
formlära
pennalism
mobbning
pneumoni
lunginflammation
mefitisk
stinkande
klåpare
fuskare
gräbba
flicka
brissling
småsill
biltog
fredlös
dupera
vilseleda
besitta
råda över
profylaktisk
förebyggande
försoffad
slö
signera
underteckna
krumbukta
göra undanflykter
konvergera
sammanlöpa
huruvida
om
reverens
vördnadsbetygelse
gloria
strålkrans
depraverad
moraliskt fördärvad
stigmatisera
brännmärka
nemesis
gudomlig hämnd
matriarkat
kvinnostyre