Level 29 Level 31
Level 30

2901 - 3000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
eventuell
möjlig
figurera
ofta förekomma
flakong
parfymflaska
konvolut
omslag
permittera
friställa
ackumulera
uppsamla
fibrös
trådig
ordknapp
fåordig
dukat
gammalt guldmynt
gagn
nytta
blekfet
plussig
vådlig
farlig
zucchini
squash
koreograf
danskompositör
än
fortfarande
lignin
vedämne
fysisk
kroppslig
blåblodig
adlig
sentera
uppskatta
boudoir
salong
perukstock
träbock
ty sig till
söka hjälp hos
ottoman
gammal sängtyp
narig
väderbiten
farmaci
läkemedelsberedning
hätta
huvudbonad
bijouterier
enkla smycken
vindicera
hävda
exstirpera
avlägsna
oländig
svårtillgänglig
opponera
framföra invändningar
lux
ljusstyrka
särdeles
mycket
schism
oenighet
problematisk
svår
pokulera
dricka
aerodrom
flygplats
vertikal
lodrät
satisfaktion
gottgörelse
falsett
högt tonläge
kompulsiv
tvångsmässig
närig
snål
faktori
vapenfabrik
principryttare
formalist
fjärd
öppet havsområde
apostel
gudsman
bonnett
styv damhatt
stratifiera
skikta
kaos
oreda
betitta
betrakta
karburator
förgasare
basis
underlag
appellera
vädja
kurvatur
bågformighet
adaption
anpassning
velour
sammet
taverna
värdshus
överklaga
föra talan mot
däxel
yxa
boricka
åsna
brisera
explodera
kurir
sändebud
inhalation
inandning
desorienterad
bortkommen
konstlös
okonstlad
förhyda
överkläda
våndas
känna oro
lunett
typ av fönster
inventiös
sinnrik
mestis
halvindian
förkovra
förbättra
akromatisk
färglös
misantrop
hata människor
demens
sinnesslöhet
konsolidering
förstärkning
obeständig
flyktig
figurlig
bildlig
lisös
bäddjacka
illmarig
listig
quantum satis
tillräcklig mängd
elegisk
vemodig
cello
stråkinstrument
hädangången
avliden
oäven
ganska bra
dinera
äta middag
hemfalla
hänge
epålett
axelprydnad
aritmetik
räkning
polyfon
flerstämmig
fackmässig
yrkesmässig
mene te'kel
olycksvarning
destruktiv
förstörande
salomonisk
rättvis
fortis
kraftigt uttalad konsonant
gerilla
motståndsrörelse
ad hoc
för ändamålet i fråga
prevalent
övervägande
fibromyalgi
kroniskt smärttillstånd
in suspenso
oavslutat
kollrig
förryckt