Level 30 Level 32
Level 31

3001 - 3100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arrendera
upplåta
delirium
fylleriegalenskap
kalikå
grovt bomullstyg
appendix
bihang
konglomerat
blandning
ordinär
medelmåttig
begärlig
eftersträvansvärd
agentur
ekonomisk representant
allena
isolerad
schematisera
skissera
realitet
faktum
fender
friholt
sporadiskt
enstaka
apparition
yttre
kommersiell
som avser handel
förverka
förlora
streber
karriärist
bevekande
vädjande
malakologi
blötdjurslära
gästabud
fest
skans
försvarsanordning
sensibel
mycket känslig
paralysera
förlama
odalisk
slavinna i harem
niding
skurk
palp
känselspröt
allergisk
överkänslig
swedenborgianism
en religion
fortissimo
musikalisk styrkedel
föregiva
skylla på
kut
sälunge
plausibel
rimlig
ominös
olycksbådande
sufflera
viska
frälse
skattefri
halogen
saltbildande grundämne
alter ego
andra jag
vimsig
småfjollig
jakaranda
ett slags möbelträ
injektera
förstärka
utagerad
avslutad
bedarra
avta
förespegla
inge falska förhoppningar
tillråda
uppmana
melodisk
välljudande
inkapabel
oduglig
hermafrodit
dubbelkönad varelse
pesticid
bekämpningsmedel
edlig
edsvuren
tertial
ett tredjedels år
premiera
belöna
nödbedd
svårövertalad
centrifug
roterande torktrumma
alliteration
begynnelserim
officin
apotekslokal
slibbig
kladdig
befrämja
underlätta
gimmick
lustig specialitet
förfäkta
tala för
bylte
knyte
kryptogam
som fortplantas via sporer
understatement
underdrift
kapriciös
nyckfull
skymf
förolämpning
appendicit
blindtarmsinflammation
monegask
invånare i monaco
nitid
prydlig
häftig
uppbrusande
in absurdum
till orimlighet
likvid
betalning
dråsa
ramla
prudentlig
överdrivet noggrann
beskänkt
berusad
sold
soldatlön
fnoskig
fånig
given
bestämd
arkaisera
efterbilda ålderdomlig stil
nostalgi
längtan tillbaka
brorslott
största delen
feminin
kvinnlig
trunk
stor resväska
dissident
oliktänkande
penetrera
genomtränga
deus ex machina
oväntad hjälpare i trångmål
förgrymmad
vred
kolchos
kollektivjordbruk
frekvens
antal
ebenist
konstsnickare
ginväg
fågelvägen
plint
hoppredskap
träck
avföring
multilateral
flersidig
global
världsomfattande
raljant
gycklande
utgå
erläggas
bankrutt
pank
oktett
ensemble om åtta
partisk
orättvis
oppositionell
motsägande
vinnlägga sig
bemödar sig