Level 31 Level 33
Level 32

3101 - 3200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
postulat
självklart antagande
dysenteri
rödsot
gobeläng
tapetvävnad
eskulap
läkare
harmfullt
förargat
piccola
ett blåsinstrument
samstämmig
enig
xylofon
slaginstrument
jordbunden
fantasilös
opak
ogenomskinlig
fakultativ
valfri
gistgård
torkställ
sirat
prydnad
putrid
rutten
cembalo
pianoliknande musikinstrument
gastrit
magkatarr
hönsig
fjantig
inkognito
under antaget namn
sardonisk
hånfull
legislatur
parlament
humifiera
förvandla till mull
nesa
förödmjukelse
saldo
tillgodohavande
integrera
sammansmälta
vittgående
omfattande
kolumn
spalt
avans
vinst
rampris
vrakpris
ackompanjemang
musikbakgrund
förfördela
behandla orättvist
pelarhelgon
stylit
utled
trött på
kakofoni
missljud
xylograf
träsnidare
opponent
motståndare
obefogad
oberättigad
åmning
markering på fartygsskrov
buskablyg
försagd
tibia
blåsinstrument
apati
likgiltighet
kartell
sammanslutning
faskikel
pappersbunt
avokado
päronlik tropisk frukt
pjosk
dalt
skrodera
skryta
eluera
utlösa ur blandning
tilde
ett teckentillägg
lättfärdig
lösaktig
frasig
spröd
försynt
hänsynsfull
annorledes
på annat sätt
träda
komma
anemisk
blodfattig
glaciär
ismassa
munvig
pratsam
per capita
för varje enskild person
ad acta
till handlingarna
dräpa
döda
centralisera
samla
dryfta
avhandla
förvanska
försämra
kalfaktor
officersuppassare
lapsus
skrivfel
affektiv
emotionell
liderlig
grovt osedlig
absolutism
nykterhet
avlysa
förbjuda
myopisk
närsynt
aviatik
flygkonst
kliche
sliten fras
associera
förknippa
repulsiv
bortstötande
retorisk
vältalig
underblåsa
nära
vegetativ
andligt overksam
terrin
soppskål
duvning
träning
signifikativ
utmärkande
konfektion
fabrikssydda kläder
ferrit
järntyp
gös
mindre flagga
likgiltigt
egalt
fundament
grundval
förbistring
förvirring
extrem
ytterlig
galosch
överdragssko
dråpare
mördare
urlakad
urvattnad
brytning
reflektion
befryndad
besläktad
askes
sträng avhållsamhet
ode
dikt
fission
kärnklyvning
farmakologi
läkemedelslära
stilfull
smakfull
parnass
skaldekonst
grisaille
målning i gråa valörer
juvenil
ungdomlig
dystopi
negativ framtidsversion
bardisan
spjut