Level 32 Level 34
Level 33

3201 - 3300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
blindo
planlöst
furu
trätyp
ånyo
igen
quenell
fiskfärs eller köttbulle
bravera
skryta
pultron
feg stackare
förvillelse
villfarelse
etsa
gravera
vakant
ledig
revär
dekoransband på byxa
anrika
koncentrera
parafras
omskrivning
sömndrucken
nyvaken
grace
behag
flamenco
sångtyp
predikament
besvärlig situation
garant
borgensman
fonograf
ljudåtergivare
voyeur
tittare
fadäs
dumhet
pagod
tempelbyggnad
oftalmologi
ögonsjukdomslära
erövring
underkuvande
ångerköpt
som ångrar sig
chic
stilfull
framdeles
i framtiden
dilettant
klåpare
omen
förebud
forsythia
växttyp
förvriden
vanställd
ornitolog
fågelkännare
aktstycke
dokument
karantän
isolering
fjärma
avlägsna
sedermera
sedan
statuer
stadgar
lisma
uppträda inställsamt
smäda
omtala nedsättande
impressario
turnéledare
koaffera
kamma
nonsens
strunt
slokörad
skamsen
klassificera
ordna
schackra
köpslå
lektör
uppläsare
satir
hån
rankig
ostadig
fregatt
tremastat segelfartyg
krypta
underjordiskt gravkapell
kibbutz
israeliskt kollektivjordbruk
retrospektiv
tillbakablickande
grums
bottensats
brylling
sysslingars barn
nomenklatur
facktermsförteckning
daggert
dolk
opasslig
illamående
avdramatisera
bagatellisera
fromla
vara skenhelig
arla
tidig
gondol
venetiansk roddbåt
jamboree
scoutläger
vurm
intresse
recent
nutida
beklagligtvis
dessvärre
viril
manlig
de novo
på nytt
makadam
krossad sten
djärv
dristig
sjabbig
ovårdad
ämabel
älskvärd
hypotetisk
förmodad
diffus
oklar
vidunderlig
otrolig
tvina
försvagas
beledsaga
åtfölja
fribryteri
sjöröveri
lamentera
jämra sig
dramatisera
överdriva
oåtspord
ej tillfrågad
an
i riktning mot
ambiguitet
tvetydighet
aviarium
fågelhus
resonant
medklingande
allegori
liknelse
labiologi
läppavläsning
lustrum
femårsperiod
hövas
anstå
lekamlig
kroppslig
kåsera
skildra underhållande
aktionsradie
räckvidd
beljuga
förtala
bråck
vävnadsutbuktning
dirigent
orkesterledare
antiseptisk
bakteriedödande
bravur
skicklighet
betungande
ansträngande
deklarera
offentligt tillkännage
vokalist
refrängsångare
torsion
vridning
genstörtig
motsträvig